Регистрирай се

Регистрирай се с персонален / бизнес акаунт в сайта, за да получиш достъп до услугата.

Задай Въпрос

Направи запитване и задай въпросите си директно към специалистите от АЗЛД.

Заплати услугата

Ще получиш фактура за услугата, а след заплащането информация и документи за разрешаване на казуса.

За Асоциацията

Защо сме подходящият за теб партньор?

E
Екипът на Българската асоциация за защита на личните данни се състои от професионални юристконсулти, ИТ специалисти и адвокати с богат опит в сферата на Информационната сигурност. Основната ни цел е да подпомогнем Вас и Вашият бизнес за
правилната и законосъобразна защита на личните данни на служителите ви и данните, които обработвате и съхранявате, в съответствие с изискванията на Европейският Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR), който официално влезна в сила от май 2018 г.

ЗАЩО GDPR

 стана важна за бизнеса ?

GDPR – General Data Protection Regulation се отнася за всички страни, членки на Европейския съюз, включително България. Основната цел за въвеждането на регулацията е да защити правата и на двете страни в онлайн търговията чрез нов общ механизъм, еднакъв във всички страни членки на ЕС. От едната страна е бизнесът, а от другата – самите потребители.

ГАРАНТИРАНИ ПРАВА:

  • Правото да бъдеш забравен
  • Правото на изрично съгласие за ползване на личните данни
  • Право да се откаже личните данни да се ползват за общо профилиране или “друго ползване”
  • Право на ограничено изпращане на непоискани търговски съобщения до потребителите
  • Право на гарантирана защита от изтичане на данни в интернет пространството

ЛИЧНИ ДАННИ ПО ГРУПИ

Не забравяйте, че едно физическо лице, може да е част от юридическо лице. Според ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни) за физическите лица, лични данни са:

Физическа Идентичност
Включва три имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето.
Семейна Идентичност
Включва семейно положение и родствени връзки.
Медицински Данни
Здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация.
Трудова Дейност
Включва професионална и трудова биография
Икономическа Идентичност
Имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества.
Обществена Идентичност
Расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕСА

ИЛИ КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС, за да сте в час?

нива
на защита
Целта на въвеждането на GDPR за страните членки на ЕС е уеднаквяването на процеса*

1. АНТИ-СПАМ мерки: ограничава изпращането на не поискани търговски съобщения до потребителите

2. „Правото да бъдеш забравен“

3. Изрично упълномощаване и даване на писмено съгласие

4. Право на отказ от “друго ползване” на данните

5. Гаранции за анонимност и качествено съхранение на данните

** Всяка една страна ще има право да въвежда собствени изключения, изрично описани в Закона за защита на личните данни. Това е напълно логично следствие, което се дължи на реални дела, уреждани от Европейския съд.

ОЩЕ гарантирани права

за всяко от посочените по-горе нива


АНТИ СПАМ МЕРКИ

Ограничава се изпращането на не поискани търговски съобщения до потребителите. Всеки един потребител на даден уебсайт ще трябва изрично да заяви своето съгласие за използване на неговите лични данни.

ДРУГО ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Ако вие, например, сте клиент на даден онлайн магазин и сте съгласен личните ви данни да се ползват с цел обработване на вашата поръчка онлайн, можете да откажете “друго ползване”. Това означава, че имате право да откажете вашите данни да се ползват за общо профилиране на клиентите на този магазин или да се ползват за друго автоматизирано обработване.

само ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

„Мълчанието“ или липсата на отговор по никакъв начин не би могла да означава съгласие, както много фирми тълкуваха до този момент. Ако един потребител заяви съгласието си за ползване на личните му данни, това трябва да е некрасноречиво, на ясен и прост език, който не поражда двусмислие. 

ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН

Потребителите ще имат право да поискат техните лични данни да бъдат изтрити от дадена база данни на онлайн магазин или друг уебсайт. В Закона, това е упоменато като „Правото да бъдеш забравен“. 


ХАКЕРИ И КРАЖБА НА ДАННИ

В резултат на новите регулации, уеб порталите ще бъдат подсигурени срещу злонамерени нападения и проникване в личната им база данни.

ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ

При евентуална проверка отговорността за доказване на спазването на конвенцията пада изцяло върху бизнеса, отговорен за съхранението на данните 

ГЛОБИ

Европейската комисия се отнася с изключителна сериозност към информационната сигурност, следователно глобите при установени нарушения са сериозни и достигат до 20 млн. евро или 4% от годишния фирмен оборот.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 Работим с различни партньори в и извън ИТ сектора

КЛИЕНТ 1

www.cient1.com

КЛИЕНТ 2

www.cient2.com

КЛИЕНТ 3

www.cient3.com

КЛИЕНТ 4

www.cient4.com

GDPR ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КАК ВИ ПОМАГАМЕ ДА ОТГОВОРИТЕ НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Членство: изберете пакет за членство
Пакети: Uno / Small / Online / Pro
Срок за отговор по запитвания: До 1 седмица
Изисквания: Повече информация
Телефони: GSM +359 878 38 4125
Получател: Сдружение “Асоциация за Защита на Личните Данни”
Банк.сметка: BG26DEMI92401000228976, ДБАНК

ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ ИЛИ ЧЛЕНСТВО

АЗЛД предлага различни пакети за своите членове според индивидуалните им нужди. С тях Ви се предоставя достъп до конкретни услуги, обучения и два безплатни семинара.

ЗА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ КАК ДА ПОРЪЧАТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ ПАКЕТНА УСЛУГА ОНЛАЙН, ПРЕГЛЕДАЙТЕ Общите Условия за ползване и Политика за поверителност.

Свържете се с нас за други въпроси и запитвания:

МЕТОДИ ЗА ОНЛАЙН РАЗПЛАЩАНЕ:

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА УСЛУГА ЗА ВАС, НАМАЛЕТЕ РАЗХОДИТЕ СИ

Услуги за физически лица

Примери за нужди на физическите лица, които се покриват от GDPR *********

Услуги за малък или среден бизнес

Примери за нужди на малките и средни фирми, които се покриват от GDPR *********

Услуги за он-лайн търговци

Примери за нужди на он-лайн търговците, които се покриват от GDPR *********

Услуги за едрия бизнес

Примери за нужди на едрия бизнес, които се покриват от GDPR *********

Пакет Uno

за

75 лв.

Физически лица

Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на ОРЗД;

Пакет Small

за

300 лв.

Mалък и среден бизнес

Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на ОРЗД;

Пакет Online

за

500 лв.

Он-лайн търговци

Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на ОРЗД;

Пакет Pro

за

600 лв.

Бизнес Pro

Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на ОРЗД;

*

При реализирането на GAP пакета, АЗЛД се ръководи от най-добрите практики за провеждане на предварителен анализ, като това включва и тестове за устойчивост на онлайн платформите срещу хакерски атаки. Тези тестове се провеждат чрез симулирането на реална опасност, т.е. злонамерено влизане или разбиване на онлайн платформа за електронно пазаруване или корпоративен уебсайт. Това са възможно най-добрите тестове за сигурност

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

СПИСЪК С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАС ДРУГИ ПАКЕТНИ УСЛУГИ ОНЛАЙН

GAP АНАЛИЗ

Първоначалният GAP анализ ще покаже до каква степен бизнесът покрива изискванията на GDPR. Напълно вероятно е частично да ги покривате. Целта на GAP анализа е не да ви плаши, а да ви даде възможно най-точни и конкретни препоръки как да спазите GDPR изискванията на 100%.

МЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

които да се грижат за сигурното съхраняване на личните данни. Изключително важно е въвеждането на тези механизми да се съпътства и от обучение на служителите, които ще се грижат за тях.

МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ

Чрез тях ще се следи системно ефективността на действията,за изтичането на данни и съставянето на рапорти при евентуални нарушения.

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

Относно правилната употреба и съхранение на лични данни и осведомяването на целия Ви персонал. Тук имаме предвид не само служителите, които пряко участват в процеса на съхранение, а всички служители във Вашата компания.

ДРУГА УСЛУГА

Новини

Посетете конференции и семинари по въпросите на сигурноста и личните данни

НАМЕРЕТЕ НИ

СВЪРЖЕТЕ ПО УДОБЕН ЗА ВАС НАЧИН

ОЩЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КОНСУЛТАНТ

Физическо лицеЮридическо лицеРегистрация по ДДС

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ ИЗВЕСТИЯ ЗА ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ И СЕМИНАРИ

АБОНАМЕНТ